Svítící stromy namísto lamp

Bioluminiscence je jev, kdy rostlina, houba či živočich dokáže produkovat tzv. studené světlo. Děje se tak díky enzymu zvanému luciferáza, jehož mechanismus se nedávno podařilo objasnit vědcům z brněnské Masarykovy univerzity u mořského žahavce renily fialové.

Popsali, jakým způsobem a na jaká místa se v molekule luciferázy váže její „palivo“, takzvaný luciferin. „Důležitá je v celém procesu oxidace. Luciferin se díky reakci s kyslíkem přemění na meziprodukt, který má v sobě obrovské množství energie a tu může následně svým rozpadem uvolnit. Aby se však výsledný produkt dokázal rozsvítit, potřebuje luciferázu, která reakci kontroluje a usměrňuje uvolňující se energii do podoby světla, nikoliv tepla, jako by se tomu stalo při běžné oxidaci,“ vysvětluje člen výzkumného týmu Martin Toul.

V souvislosti s objevem vědci uvažují mimo jiné i o geneticky uměle vyvoláné bioluminiscenci u stromů, které by pak mohly v noci svítit namísto pouličních lamp.

Ach, proč vědci čtou tak málo Fausta…