ODBORNOST, REFERENCE

KURZY, VZDĚLÁNÍ, CERTIFIKACE
Kurz „Řez stromů“ – Schola Arboricultura (Mělník)
Kurz „Bezpečnostní vazby„- Schola Arboricultura (Mělník)
Jednoleté studium „Komplexní péče o dřeviny“ – Česká zahradnická akademie Mělník
Certifikát „Český certifikovaný arborista“ – Mendelova univerzita v Brně
cca
Bakalářský titul v oboru Arboristika – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta


REFERENCE (výběr)
Ošetření 41 lip – Koloděje nad Lužnicí (2015)

Ošetření památných stromů na Netolicku a Milevsku (2011, 2012)

Ošetření vzrostlých dřevin v mnoha obcích a městech v Pošumaví a na Šumavě (2009 – 2023)

Správa CHKO Šumava:
Ošetření stovek památných stromů na území CHKO a NP Šumava (2009 – 2023)

MěÚ Vimperk, odbor ŽP
Kompletní odborné ošetření stovek vzrostlých stromů na území města Vimperk (2013 – 2022)

Lesy ČR:
Ošetření památných stromů – Vatěticko-mouřenecká alej (2013)
Bezpečnostní řezy vzrostlých dřevin u turistických cest – Zámek Kratochvíle, Lomec (2022)