ODBORNOST, REFERENCE

KURZY, VZDĚLÁNÍ, CERTIFIKACE
Kurz „Řez stromů“ – Schola Arboricultura (Mělník)
Kurz „Bezpečnostní vazby„- Schola Arboricultura (Mělník)
Jednoleté studium „Komplexní péče o dřeviny“ – Česká zahradnická akademie Mělník
Certifikát „Český certifikovaný arborista“ – Mendelova univerzita v Brně
cca


REFERENCE (výběr)
Správa CHKO Šumava:

Ošetření aleje památných stromů v Palvínově (14 stromů – 2009)
Ošetření „Vatětické“ lípy v Palvínově (2009)
Ošetření „Radešovské“ lípy v Radešově (2009)
Ošetření aleje památných stromů ve Volarech (I.etapa) (100 stromů – 2010)
Ošetření aleje památných stromů ve Volarech (II. etapa) (72 stromů – 2011)
Ošetření památné aleje u Buku (zlomy po vichřicích a námrazách) (167 stromů – 2015)
Ošetření aleje památných stromů ve Volarech (zlomy po vichřicích a námrazách) (64 stromů – 2015)

Ošetření aleje 44 památných stromů u zámku Kratochvíle (2011)

Ošetření památných stromů na Milevsku (2012):
Blehovská lípa, Borovanský dub, Božetická lípa, Branická lípa, Klášterní lípa, Kučeřský jalovec, Květovský buk, Květušská lípa, Lípa u hřbitova, Lípa v Chyškách, Ratibořický klen – Nálesí, Rohozovská lípa, Sádecký dub, Srlínská lípa

Ošetření památných stromů na Šumavě (2013):
Vatětická lípa, Lípy v Hojsově stráži, Alžbětínská lípa, Železnorudský jasan, Palvínovská alej

Ošetření památných stromů na Šumavě (2014):
Machů lípa, Bukovská alej I.

Ošetření 41 lip – Koloděje nad Lužnicí (2015)

Ošetření památných stromů na Šumavě (2015):
soliterní dřeviny na Lipensku, Vimpersku, Kašperskohorsku a Železnorudsku

MěÚ Vimperk, odbor ŽP
Ošetření dřevin – Vimperk (2013)

Kompletní dendrologické ošetření 99 vzrostlých stromů na území města Vimperk

Ošetření dřevin – Vimperk (2014)
Kompletní dendrologické ošetření 120 vzrostlých stromů na území města Vimperk

Ošetření dřevin – Vimperk (2015)
Kompletní dendrologické ošetření 51 vzrostlých stromů na území města Vimperk

Lesy ČR, LS Železná Ruda:
Ošetření památných stromů – Vatěticko-mouřenecká alej (2013)