CO NABÍZÍME

Nabízíme především citlivý přístup ke dřevinám i zákazníkům, zkušenost a přesto stále vstřícné ceny.

Konkrétně poskytujeme především tyto práce:

– výsadba dřevin v obcích, městech i ve volné krajině
– prohlídka, posouzení a ošetření dřevin rostoucích mimo les
– ošetření památných stromů a alejí
– řezy zakládací, udržovací a stabilizační (včetně ř. zdravotních, bezpečnostních i redukčních)
– konzervační ošetření (zastřešení dutin moderní a pro strom šetrnou technikou)
– statické zajištění stromů – instalace bezpečnostních vazeb
– přírodě blízké ošetření dřevin
– rizikové kácení dřevin
– odvoz dřevní hmoty, frézování pařezů

– revitalizace pamětihodných míst v krajině
– likvidace dřevinného náletu

Pro veškeré práce zajišťujeme návrhy a projektovou dokumentaci, plány pěstebních opatření či následné údržby.

Zdarma nabízíme konzultace ohledně možných postupů při řešení problémů s výsadbou, péčí či odstraňováním vzrostlých dřevin.

Na námi provedené realizace poskytujeme standardně záruční lhůtu 24 měsíců.

Jde nám o spokojenost rostlin i jejich majitelů. Snažíme se soucítit s krajinou i lidmi a živočichy, jakož i jejich potřebou životního prostoru.