CO NABÍZÍME

Nabízíme především citlivý přístup ke dřevinám i zákazníkům, zkušenost a přesto stále vstřícné ceny.

Konkrétně poskytujeme především tyto práce:

– prohlídka, posouzení a ošetření dřevin rostoucích mimo les
– ošetření památných stromů a alejí
– řezy zakládací, udržovací a stabilizační (včetně ř. zdravotních, bezpečnostních i redukčních)
– instalace bezpečnostních vazeb (dynamických i statických)
– přírodě blízké ošetření dřevin
– rizikové kácení dřevin

Pro veškeré práce zajišťujeme návrhy a projektovou dokumentaci, plány pěstebních opatření či následné údržby.

Zdarma nabízíme konzultace ohledně možných postupů při řešení problémů s výsadbou, péčí a zabezpečením stromů.

Na námi provedené realizace poskytujeme standardně záruční lhůtu 24 měsíců.

Jde nám o spokojenost rostlin i jejich majitelů. Snažíme se soucítit s krajinou i lidmi a živočichy, jakož i jejich potřebou životního prostoru.