Archiv pro měsíc: Březen 2014

CHALUPOVA VYHLÁŠKA OHROŽUJE STROMY. JE NELEGÁLNÍ, POTVRDIL OMBUDSMAN

7. 2. 2014 – ČR/PRAHA/OSTRAVA [Arnika]

Říká se jí „kácecí vyhláška“, platí zhruba půl roku a bude se muset novelizovat. Vyplývá to z dopisu, který zástupce ombudsmana zaslal novému ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) a dal tak za pravdu i Arnice.

Nevládní organizace Brabce oslovila také a nabídla podrobnou právní argumentaci, které body vyhlášky způsobují největší potíže a komplikují život statisícům majitelů stromů, ale i úřadům. Už dříve se Arnika obracela na ex-ministra Chalupu (ODS), který problematickou vyhlášku vydal, i na jeho nástupce ex-ministra Podivínského, avšak marně. Řada odborníků je přesvědčena, že je vyhláška v rozporu se zákonem a část je pravděpodobně i protiústavní (1).

„Vyhláška umožnila libovolné kácení stromů v takzvaných zahradách. Zahrada ovšem není v zákoně nijak definována, a v praxi tak může docházet ke kácení hodnotných stromů zejména ve městech a obcích, kde mají nenahraditelný estetický i ekologický význam,“ říká odbornice na ochranu přírody RNDr. Marcela Klemensová z Arniky. „Samozřejmě, když není jasná definice zahrady, může kde kdo pokácet vzrostlé stromy a tvářit se, že si myslel, že na to měl právo. Úřady mohou být v takových případech bezmocné,“ dodává Klemensová.

Dopis ministru Richardu Brabcovi (ANO) i dopis ombudsmana Arnice jsou přílohami této tiskové zprávy.

„Obrátil se na nás pan Jiří Sembol ze Staré Bělé na Ostravsku s naléhavou prosbou, abychom zabránili skácení lípy, jejíž stáří odhadoval na 300 let. Byl zcela zoufalý. Když žádal o pomoc starostu, ten se mu vymluvil a nepomohl. Policie na místě nemohla nic dělat, protože nová vyhláška stromy nechrání. Podobné stížnosti registrujeme i z jiných oblastí. I když zcela pomineme estetickou a psychologickou funkci zeleně, musíme novou vyhlášku odsoudit i ze zdravotních důvodů. Čím starší je strom, tím větší listovou plochou disponuje a tím mnohonásobně větší množství prachových částic převede do půdy,“ říká člen Českého svazu ochránců přírody Nová Ostrava Mgr. Petr Polášek. Více k případu v poznámkách (2).

„Jsme přesvědčeni, že pokusem o definici zahrady šel ministr Chalupa nad rámec zákona o ochraně přírody a krajiny. Takové definice, které ovlivňují majitele nemovitostí, by měly být zakotveny v zákoně, o němž musí hlasovat parlament. Podle našeho názoru je vyhláška protiústavní a musí být zrušena,“ říká právnička Arniky Mgr. Vendula Zahumenská.

Když Arnika se svými podněty neuspěla u ministrů Chalupy ani Podivínského, obrátilo se sdružení na veřejného ochránce práv. Ombudsman má totiž v případě, kdy je vydána vyhláška porušující ústavní principy, možnost iniciovat její zrušení.

„Na podkladě zhodnocení aktuální situace a se zřetelem k doposud shromážděným skutečnostem jsem se rozhodl ve věci využít zvláštního oprávnění ochránce dle § 22 zákona o veřejném ochránci práv („Ochránce je oprávněn doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Doporučení podává úřadu, jehož působnosti se týká, a jde-li o nařízení nebo usnesení vlády nebo zákon, vládě.“). Současně s odesláním tohoto dopisu se tedy obracím na nového ministra životního prostředí se svým již oficiálním doporučením ve smyslu § 22 odst. 1 cit. zákona přistoupit k novelizaci vyhlášky ze strany MŽP. Pro úplnost informace uvádím, že úřad je povinen dle § 22 odst. 2 cit. zákona do 60 dnů sdělit své stanovisko k doporučení ochránce.

Vážená paní doktorko, závěrem si dovoluji poděkovat za podnět,” napsal ombudsman v dopise, který Arnika včera obdržela.

Vyhláška také nechrání takzvané náhradní výsadby, což se podle odborníků stává stále větším problémem v celé republice. Například pokud developer postaví kancelářskou budovu s podmínkou, aby zajistil náhradní výsadbu stromů, bude je moct podle vyhlášky bez jakýchkoli sankcí za pár let vykácet – trvá totiž desítky let, než stromy dosáhnou obvodu 80 centimetrů, některé ho nedosáhnou nikdy. Nevládní organizace proto mimo jiné požadovaly, aby bylo nutné povolení u stromů s obvodem kmene 40 centimetrů a větším.

Poznámky:

(1) Více podrobností v textu „Chalupův návrh vyhlášky o „ochraně“ dřevin – reakce sdružení Arnika“ ze dne 17. dubna 2013: http://arnika.org/chalupuv-navrh-vyhlasky-o-ochrane-drevin-reakce-sdruzeni-arnika

(2) Jeden z případů, kdy šel k zemi cenný strom, se stal ve Staré Bělé na Ostravsku. Podle starší legislativy by musel majitel požádat o povolení (kdysi požádal a pro ekologickou a estetickou hodnotu stromy úředníci žádosti nevyhověli), vyhláška ex-ministra Chalupy už však strom neochránila. Šlo o lípu, která měla podle odhadů přes tři sta let. Majitel pozemku se rozhodl, že ji pokácí. Sousedé, zejména pan Sembol, kteří byli tímto záměrem šokovaní, se obrátili na starostu, který se do případu nechtěl vkládat, a následně na Policii ČR. Jenže policisté zhodnotili situaci a prohlásili, že podle nové vyhlášky jsou bezmocní. Dříve, pokud měl kmen ve výšce 130 cm obvod více než 80 cm, musel pokácení povolit úřad. Nyní je jediným kritériem, jestli stojí na zahradě. Ve Staré Bělé tak přišli o hodnotný strom, což je přímým důsledkem nekvalitní Chalupovy vyhlášky. Tím ale celá věc nekončí. Na pozemku stejného majitele stojí další, podobně cenná lípa. Nedlouho po skácení prvního stromu byl druhý ořezán. Ořez byl proveden způsobem, který značně narušil statiku stromu, proto jsme přesvědčeni, že konečným cílem je strom také pokácet.