Archiv pro měsíc: Srpen 2013

VYHLÁŠKA ZRUŠILA NUTNOST POVOLENÍ KE KÁCENÍ STROMŮ NA VLASTNÍ ZAHRADĚ

Stromy na vlastní zahradě lze od 15. 7. 2013 kácet bez povolení úřadů. Toho dne vstoupila v platnost novela vyhlášky o ochraně dřevin, díky které již není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm. Pozemek, kde stojí strom určený ke kácení, ale musí splňovat několik podmínek.

Úprava Chalupova ministerstva se nevztahuje kupř. na majitele pozemků v zahrádkářských osadách a také parcel ohraničených jen živým plotem. Zahrada je totiž oficiálně definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí“. Správní řízení tedy není potřeba, pokud máte pozemek s plotem. Kácet stromy ale nesmíte v místě, kde nemáte trvalé bydliště.

Výjimky se týkají rovněž památných stromů a dřevin, které jsou součástí významného stromořadí.

Kácení se tradičně doporučuje v době vegetačního klidu. Zákon totiž  zakazuje úmyslně poškozovat hnízda ptáků nebo je vyrušovat hlavně během rozmnožování a odchovu mláďat.(Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, vyhláška pouze říká, že jde o období, období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí. Hnízdní období se obecně počítá od 1. dubna do 31. července.)