STROMOLEZCI

„Ľudí, ktorí režú stromy, je veľa. Arboristov málo.“
(Ľudo Vašš)

Jsme firma zabývající se arboristikou, což je, stručně řečeno, starost o stromy rostoucí mimo les se vším, co s tím souvisí. Zaměřujeme se tedy na údržbu vzrostlých dřevin – a to jak ve městech a obcích, tak ve volné krajině. Pracujeme všude – od soukromých zahrad až po městské (ba i národní) parky. Nedílnou součástí této práce je např. bezpečnostní řez větví hrozící škodou na zdraví nebo majetku, instalace bezpečnostních vazeb či kácení rizikově situovaných stromů. Veškeré práce provádíme nejčastěji pomocí stromolezeckých lanových technik, výjimečně za použití vysokozdvižných plošin.
Naší snahou je přispět k zachování či obnově biologické, estetické a funkční vyváženosti krajiny.

V současné době, kdy sílí obecný tlak na odstraňování vzrostlých stromů, se snažíme o vyvážený přístup a posuzování každé konkrétní situace. Pravda, žádný strom ze své povahy není 100% bezpečný – pařez víceméně ano. Porovnáme-li však vzrostlou dřevinu a její pařez z hlediska přínosu estetického, krajinného a ekologického, dostaneme poměr zcela opačný. Jistě, ze stromů často padá listí, pyl i plody (jinak by tu dnes nebyly). Zde toho moc nezmůžeme – pokud byly kdysi k výsadbě vybrány nevhodné taxony, pak lze snad jen doporučit okapové síťky proti listí spolu s lidskou tolerancí v nejvíce exponovaných měsících. Přílišné stínění lze částečně (nikoliv však trvale) řešit prosvětlením korun, riziko vývratu určitou redukcí korun, nízkou podjezdnou a podchodnou výšku lokálním odstraněním rizikových větví a … a alergie na ptačí zpěv návštěvou psychologa.
Na druhou stranu jsou situace, kdy jsou jakékoliv zásahy horší i finančně nákladnější než prosté a rychlé odstranění stromu. Nejčastěji jsou to případy nevhodných výsadeb v minulosti či nešetrného zacházení v posledních letech. (Poté, co se naše záliba v solení přenesla z talířů na silnice, nastaly pro valnou většinu stromů rostoucích při komunikacích věru těžké časy…)

Se stromy je to zkrátka jako s našimi partnery – s nimi je to leckdy těžké, bez nich však poněkud smutné…